[ Page principale | La Bible ]

 

 

ЕДНО БОЖИЕ

 

 

ПОСЛАНИЕ ДО ВАС


 

Тук следващите текстове са взети от Библията, която е Словото Божие. Ние не целим да ви накараме да приемете една нова религия. Нашето желание е да ви помогнем да осъзнаете реалното си положение пред Бога, за да примете чрез вяра опрощението, което Той дава на всички онези, които се покаят за живота, воден до сега, и които признават Исус Христос като свой личен спасител.

 

 

Вие имате нужда да бъдете спасени

 

Отредено е на людете накрая да умрат, а след това ги чака съд.

( Евреи 9 : 27 )

 

Дори само един праведник няма.

( Римляни 5 : 6 )

 

Всички съгрешиха и затова ще бъдат лишени от славата Божия.

( Римляни 3 : 23 )

 

 

 

Сами, вие не можете да се спасите

 

Човек по никакъв начин не ще може откупи брата си, нито да даде Богу откуп за него (защото скъпо струва изкупуването на техните души и той трябва завинаги да се откаже от това).

( Псалми 48 : 8, 9 /49 : 7, 8)

 

Защото чрез благодат сте спасени посредством вярата, и това не е от вас, това е Божий дар; не от дела е то, за да не би някой да се възгордее.

( Ефесяни 2 : 8, 9 )

 

Бог се е погрижил за вашето спасение

Защото Христос, когато ние бяхме още немощни, в уречено време умря за нечистивите.

( Римляни 5 : 6 )

 

Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите болки; ...Той бе наранен заради нашите грехове и бе измъчванзаради беззаконията ни; наказанието за нашия мир биде върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцелихме. Ние блуждаехме като овце, всеки от нас тръгна по своя си път и Всевишният стовари върху му греховете на всинца ни.

( Исай 53 : 4-6 )

 

Защото Бог така обикна този свят, че му отдаде Своя Еднороден Син, та всеки, който вярва в него, да не погине, а да се сдобие с вечен живот.

( Евангелие от Йоана 3 : 16 )

 

Как вие можете да бъдете спасени

 

Покайте се и повярвайте в Евангелието.

( Евангелие от Марко 1 : 15 )

 

Истина, истина ви казвам : който слуша Словото ми и вярва в Оногова, Който Ме е изпратил, има вечен живот и не ще бъде осъден, защото е преминал от смъртта към живота.

( Евангелие от Йоан 5 : 24 )

 

Ако с устата си изповядаш Господа Исуса и със сърцето си повярваш, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.

( Римляни 10 : 9 )

 

Сега вече можете да сте сигурни за спасението си

 

Вие имате вечен живот, вие, вярващите в името на Сина Божий.

( 1 Йоан 5 : 13 )

 

Оправдани посредством вярата, имаме мир с Бога, чрез Господа нашего Исуса.

( Римляни 5 : 1 )

 

На всички ония, които Го приеха даде правото да станат Божий чада .

( Евангелие от Йоан 1 : 12 )

 

А ако не вярвате ?

 

А който не повярва, ще бъде осъден.

( Евангелие от Марко 16 : 16 )

Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Еднородния Син Божий.

Който не вярва в Сина, не ще види живот и гневът Божий ще пребъдне върху му.

( Евангелие от Йоан 3 : 18 и 36 )

 


 

Цитати от Библията според един подобрен превод

 

 

 

Това разпространение на библейска книжнина има като единствена цел да ви запознае с посланието, което Бог ви отправя чрез Словото си: Библията. Тя няма нищо общо със сектите, които се стремят да ви направят свои привърженици.