БИБЛИЯТА

И

ОКУЛТИЗМЪТ

 

Библейските  цитати  са  предадени  според  възможно  най-близкия  до  оригинала  превод.

 


 

БИБЛИЯТА   И   ОКУЛТИЗМЪТ

 

         „Бог е любов“ ни казва Библията, която е писменото Божие послание към хората. По-специиално, Бог ни доказа своята любов, по времето, когато изпрати Сина  си в света, за да понесе върху кръста наказанието, което всъщност ние заслужавахме, защото бяхме разгневили Бога с греховете си.

         „Бог е светлина и никаква тъмнина няма в Него… Ако ходим в светлината …  кръвта на Исуса Христа, Неговия Син, ни очистя от всеки грях“  (1 Йоан 1:5-7).

         Ние можем, прочие, да Му се доверим изцяло, за да получим опрощение на греховете си, както и вечен живот, с който Той дарява всеки, вярващ в Него, и после - да имаме необходимата сила да живеем благочестиво, скромно справедливо.

         Но колкото и да е странно, има люде, които често търсят да общуват с Принца на лъжците и на измамниците:  това е така, защото той им се представя за благодетел… обещаващ какви ли не способности, щастие богатство, любов, мир, сила, здраве и т. н.. Това са хората, които търсят да влязат в контакт с него, като отиват да се консултират със “служителите“ му. Той, наричащият се Сатана, дяволът, има голям опит в маменето на хората.  Библията, Словото Божие, ни казва, че Сатаната е  „лъжец от самото начало… Когато лъже, говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата“ (Йоан 8:44). Тя още ни казва, че  той е „дявол и сатана, който мами цяялата вселена“ (Откровение 12:9),  той „се преобразява в ангел на светлината“ (2 Коринтяни 11:14,15), той е злостен и убийствен, желаещ да повлече заедно със себе си, за вечното проклятие, онези, които се оставят да бъдат подведени от хитростите му.

         Той е  „князът на тоя свят“ (Йоан 12:31) и под контрола му, върху цялата земя  се намира една широка мрежа, съставена от най-различни „странни магии“  (Деяния 19:19), които са приспособими към всяко човешко същество. Всичко, което Сатаната предлага, изглежда привлекателно и невинно, но, въщност това са клопки, в които да се хващат хората и те са невероятно ефикасни, защото са добре замаскирани. Нека никога не забравяме, че той  е майсторът на измамата.

 

 Неговият произход

 

         Бог не създаде Сатаната такъв лош, какъвто той е сега. Той беше създал един „безупречен“ архангел, подобен   „на син на зората“, гордостта го подтикна да съгреши и в сърцето си думаше: „Ще възляза на небето, ще издигна престола си по-горе от Божиите звезди… Ще възляза в облачните висини, ще бъда подобен на Всевишния“  (Исай 14:13,14). Когато той се възправи срещу Бога, той повлече подире си много други ангели, които станаха паднали ангели, т.е. демони.

 

Неговата   цел

 

         Той преследва една лична цел: да замести колкото се може повече в света Божието влияние със своето собствено. Не желае по никакъв начин людете да приемат Исус Христос като Спасител и Господ; не иска Бог да е Прославеният, но той, Сатаната, да бъде прославян, обожаван дори (прочети Лука 4:7). Обаче той не е Бог, а само едно създание, един паднал ангел! Краят му е да бъде запокитен от Бога в ада.

 

Неговите  похвати

 

         Бог нарича окултизма „страшни магии“ (Деяния 19:19). Да практикуваш или да се интересуваш от окултизма, това означава, че признаваш властта на Сатаната и че му се отдаваш. Той е причина за нещастията на голям брой люде. По всички континенти се намират хора, мъже и жени, които са на негова служба.

 

 1   Идолопоклонничеството

         Всичките идоли от дърво и от камък, всичките изображения на богове и на духове не представляват нищо сами по себе си, но Сатаната и неговите ангели се крият зад тях и карат хората да им служат посредством жертвоприношения, приноси, както и посредством страха от смъртта (прочети Коринтяни 10:20 и Евреи 2:15).

         Страсти, като например тази към парите (Колосяни 3:5) по същество са също идоли, които превръщат човека в роб на Сатаната.

 

2   Предсказанието

         Всички предсказвания на бъдещето от магьосници, ясновидци, гадатели, от астролози, от хороскоп, от гадаене по линиите на ръката, от хвърлянето на карти и още много други подобни, са сатанински духовни практики.

 

3  Магията

         Всички, които се занимават с магии, работят съзнателно или несъзнателно за дявола. Чрез тайнствени манипулациии, чрез магически заклинания и формули, те се опитват да лекуват или да предизвикват болест или пък да предизвикат добра или зла участ върху някого. И за да са още по- измамни, някои магически  заклинания, които биват използувани, съдържат Божието име.

 

4  Спиритизмът

         Хората, които наричат себе си „медиуми“, твърдят че общували с „духа на мъртвите“, (но тези т.н. „души“ всъщност са демони, които се представят за починалото лице). Те внушават, че са посреднициите между хората и душите на мъртвите. Следователно, медиумите са в пряка връзка с демоните (сатанинските духове).

 

5  „Спиритичните“  техники

         Чрез различни похвати, като например трансцедентално съзерцание, хипноза, наркотици, изпадане в транс, и дори, прибягване до наякои музикални ритми, хората биват лишавани от възможността да контролират трезво умствените си способности и тогава демоничните сили се вмъквяат в тях и започват да ги управляват. Тогава дяволът става почитан, и лице, обладано по такъв начин, ще срещне много  по-големи трудности в приближаването си към Господ, в покаянието си и в приемането му за свой личен Спасител и във Владетел на живота му. Само то самостоятелно може да се освободи от сатанинските духове, които са го обладали.

         Не е ли направо трагично, че толкова хора, съзнаващи опасността на която се излагат, въпреки това, безразсъдно рискуват върху им да се стовари Божията присъда, и то, само заради няколко минути, даващи усещането за сила и за удоволствие, задоволяващи любопитството или даряващи някакво илюзорно облекчение, предлагано им от дявола, най-големията майстор в искуството на измамата?

         Но всеки, който познава истинния Бог и се страхува от Него, подчинявайки се на Словото Му (Библията), знае, че трябва да избягва окултизма и идолопоклонничеството.

 

Какво  ни  казва  Библията ?

 

         Библията е вдъхновена от Бога и тя ни говори от Негово име, като ни сочи истината. Тя, следователно, притежава Божествен авторитет по този въпрос.

         Тя приема факта, че съществува една свърхестествена мощ, която не идва от Бога. Но тя изрично забранява да се прибягва до тази мощ, защото Бог знае, че тя произлизаот Сатаната, от дявола, враг Божий и враг на людете. Библията ясно посочва:

         „Не бива у тебе да се намира…   омайник, който извиква духове, нито който разпитва мъртвите, нито магьосник, нито гадател; защото всеки който върши това е Богу омразен“ (Второзаконие 18:10-12).

         За да изрази изричната отговорност на онези, които се занимават с подобни неща, законът на Моисей гласеше: „Ако мъж или жена извикват мъртавци  или се занимават с гадателство, да бъдат умъртвени… кръвта им ще е върху тях“ (Левит 20:27). Бог не наказва с непосредствена смърт онези, които предсказват по такъв начин срещу Него, защото „той е търпелив… не иска никой да погине“ и продължава да предлага спасение чрез Сина Си Исус Христос, но пътят на неподчинение към Бога води направо към смъртта и към вечната присъда за ада.

         Хората, които се допитват до подобни лицаа, също носят отговорност. Така, за цар Саул се казва, че  „той умря поради греха си, който извърши срещу Всевишния, задето не спази думите Му и се допитва до една жена, разпитваща духовете, за да се съветва с тях“ (1 Паралипоменон 10:13). Нека циитираме и стих 20:6 от Левит:  „И ако някоя душа се обърне към ония, които разпитват мъртвите или се занимават с гадателство… Аз ще обърна лицето Си против оная душа и ще я залича сред народа ù“.

         Да си спомним още и това, че когато Господ Исус дойде сред нас в този свят, Сатаната Му предложи власт над всичките земни царства при условие, че Той приеме да му се подчини и да го почита. Но Господ Исус добре знаеше, че дяволът е само едно създание, един паднал ангел и че беше освен това лъжец, бащата на лъжата; така и Той му  отвърна, без да спори с него:  „Махни се от Мене, сатана, защото е писано: Господу Богу твоему ще се поклониш и Нему единствено ще служиш“ (Матей 4:10). Обожествяването на Сатаната представлява най-пълната и най-коварна фрма на подчинение, която дяволът се стреми да получи, за да направи човека зависим от него. Когато постигне това от някой мъж или жена, то означава, че е успял да ги окове в страховити и здрави вериги и че ги е направил свои роби!

         Дяволът не познава любовта, а тя е именно онова, от което ние се нуждаем най- много. Библията заявява: „Бог е любов“ (1 Йоан 4:8); тя още твърди: дяволът е  „лъжец и убиец“. А точно обратно, Бог ни обича и Той ни го е доказал, изпращайки своя многообичан Син Исус Христос в нашия непокорен и потънал в грях и беззаконие свят. Людете, манипулирани и предвождани от дявола Го подхвърлиха на смърт, приковавайки Го върху кръста. И защото Бог е любов, неговият Син Исус Христос не оказа съпротива, не унищожи враговете Си, въпреки че можеше да го стори. Поради любов Той изкупи на кръста греховете на всички онези, които вярват. Защото  Христос заплати за нас,  Бог е справедлив и ни предлага своето опрощение, предлага ни го на всички, като дар. И който го приеме, който вярва в Господа Исуса и се разкайва за греховете си - е опростен, и „има право да бъде Божие чедо“ (Йоан 1:12). Ето я Божията благодат и Божията справедловаст! Какъв само контраст с дяволската лошавина и коварство!

 


Предупреждение

 

         Сатаната и неговото демонско войнство умеят много коварно да подмамват хората. Ние ви  „заклеваме пред Бога и пред Христа Исуса, който ще съди живите и мъртвите“ да не слушате радио и телевизионни предавания, които пропагандират окултизма, защото за вас те са отровна храна. Всички онези, които ги слушат или гледат, вредят на душите си. Трябва да бягаме от това изкушение, защото сме по-слаби от дявола и никой вярващ не може да разчита на Божията помощ, за да се съпротивлява успешно, когато, било доброволно, или поради любопитство, прояви интерес към тези дяволски дейности.

         Сатаната обещава много неща, но в края на краищата, винаги успява да измами. Ако послушате гласа му, ще споделите и участта му, защото той крие от вас онова, което ни очаква след смъртта. В деня на Страшния Съд Бог ще ви рече:  „Махнете се далече от Мене, проклетници, в огъня вечний, приготвен за дявола и неговите ангели“  (Матей  25:41), и още :  „А на страхливите и неверните, на негодниците и на магьосниците, на идолопоклоннициите и на всичките лъжци, мястото им е в езерото що гори с огън и жупел, коетое втората смърт“ (Откровения 21:8).

 

Опрощение  и  Освобождение

 

         Ако още не сте повярвали в Господа Исуса, върху вас продължават да тегнат греховете ви, които са постоянна обида за Бога и заслужават Неговата присъда. Провикнете се тогава към Него и Му изповядайте греховете си, като митаря, който се молел, казвайки: „Боже,  бъди милостив към мене, грешния“! (Лука 18:13), и Той веднага ще ви прости, защото Христос умря и заради вашите грехове. Ако сте подвластен на нечие духовно могъщество, от което не можете да се изтръгнете, само Господ Исус има властта и възможността да ви освободи. Викайте към Него непрестанно и не се стеснявайте да разкажете и на други вярващи за вашето състояние. Те ще се молят за вас. Господ изцяло ще ви освободи. Ще трябва, естествено, да очистите и къщата си така, както Господ е сторил това със сърцето ви. Той ще ви даде необходимата сила да изгорите книгите, амулетите, фетишите и изобщо, всичко онова, което напомня за похватите на окултизма и на фетишизма (Деяния 19:18-20).

 

         Ако сте вярващ, трябва да си спомните, че Господ Исус победи веднъж за винаги Сатаната върху кръста (Евреи 2:14). И въпреки това Дяволът ще прибегне до цяялата си енергия, за да ви увлече отново в окултизма. В 1 Коринтяни 10:21,22 пише : „Не можете едновременно да пиете от чашата Господна и от бесовската чаша; не можете едновременно да се храните на трапезата Господна и на бесовската трапеза. Или ще възбудим Божията ревност? Та по-силни ли сме от него ?“. Ако това, все пак ви се е случило, то е голямо беззчестие за Господа и огромна загуба за вас! Трябва да изповядате Богу вашите прегрешения, защото Той приема всяка  искрена изповед и тогава, общението с Бога отново бива възобновено (1 Йоан 1:9). Но в някои случаи, и най-вече, когато се касае до окултизъм, за вас ще бъде от полза да изповядвате прегрешенията си и пред ваши братя, за да бъдете освободени от тях; те ще се молят специално за вас и заедно с вас за едно цялостно освобождаване.

 

         Всичките „любопитни деяния“, трябва да бъдат изхвърлени от  нашия живот и  старателно избягвани в бъдеще. Ефесяните, (прочети: Деяния 19:19) след като се отвърнаха от идолите и насочиха към Бога, изгориха пред всички окултните книги, които притежаваха, за да засвидетелствуват освобождението си и за да не бъдат изкушени отново: ето - това е пример за подражание.

 

И  за  да  завършим

 

         Завършвайки, искаме да циитираме още три стиха от Библията:

         „За това се яви и Синът Божий, за да разруши делата на дяволите“ (1 Йоан 3:8).

         „Прочие, братя мои, усилвайте в Господа и в могъщата Му сила;  облечете се в цялото оръжие Божие, за да можете да устоите на дяволските козни“ (Ефесяни 6:10, 11).

         „Покорете се, прочие, Богу. Опълчете се против дявола и той ще побегне от вас“  (Йаков 4:7).