КРАЯТ  НА  СВЕТА


 

СКОРОШЕН  ЛИ  Е ?

 

         Въпросът не е нов. Страхът от  свършека на света всякога е измъчвал хората.

         През хилядната година от  н.е., изглежда, Западът вече преживявал тази суеверна паника. Какъв само трепет предизвиквало приближаването на злокобната дата! Каква страхлива набожност, от която ловко са се възползували хитреците! Хилядната година обаче отминала: ритъмът на годишните времена продължил и след като страхът се уталожил, хората подхванали да живеят по прежному.

         Оттогава насам са били разпространявани много подобни пророчества, които за момент предизвикват уплаха у някои и присмех у други. Съвременните постижения на науката и нейният огромен напредък предизвикват тревога у хората. Те се питат дали човекът, този магьсник-чирак, ще съумее да се спре навреме, за да избегне финалната катастрофа, която е способен да предизвика. Катастрофа, която може да означава краят на нашия свят, или във всеки случай, краят на живота върху планетата.

 

 

КОГА  ?

 

               В Библията по отношение на този страшен въпрос няма нищо уточнено и нищо не позволява, позовавайки се на нея, да правим произволни предсказания. Но в нея се говори за лоши времена, за последни дни  и за един последен час, с цел да се разкрият преди всичко, моралните качества на хората от последното човешко поколение. Дори между тези, които се зоват християни, мнозина презират благодатта, противопоставят се Богу, отхвърлят Неговото свидетелство за Сина Му, пожертвуван заради спасението на света. Подобни хора ще пропаднат, както съобщава Писанието.   (2 Послание на св. ап. Павла до Тимотея 3:13). Но вместо да се усъвършенствува, човечеството все повече запада нравствено и се упътва към неизбежното си колективно наказание.

 

 

КАК ?

 

               С преносния си език, в Откровението Библията оповестява страшните наказания, които ще последват след сегашното Божествено търпение. Хората  „ще примрат от страх“;  „те ще хулят небетоо и Бога“, независимо, че Той до последния  момент  ги е призовавал да се покаят, за да избегнат вечното нещастие. Да, Божието Слово рисува в покъртителни картини, в основни линии тези предстоящи събития. Ето например, една такава картина, взета от Второ съборно послание на св. ап. 2 Петър 3:7 - 10: „Сегашните небеса и земя, съхранявани от същото слово, пазят се за огъня в деня на съда и погибелта на нечестивите люде…Но Бог не желае да погинат някои, а всички да се покаят. И ще дойде денят Господен, както крадец идва нощем; тогава небесата с шум ще преминат, стихиите ще възпламнат  и ще се унищожат, а земята и всичко върху нея ще изгори“.

                 Така Библията, като повдига завесата, потвърждава, че нашият свят внезапно ще изчезне, обхванат от гигантски пожар с космически размери и след това ще последва Страшният съд от Откровенията, глава 20: 11- 15.

               Ужасяваща перспектива, която ни приканва да гледаме на нашето пребиваване върху земята като временно и да бъдем в мир с Бога, преди Той да даде израз на гнева си ! Този гняв ще последва след привидното Му безразличие спрямо злото, страданието и неправдата. Но дотогава Бог непрестанно приканва людете да дойдат при Него, за да избегнат гнева Му като приемат прошката Му, за да заживеят в мир с Него.
               Часът е много по-напреднал, отколкото предполагаме, върху циферблата на историята. В критичното време, в което живеем, Сатаната непрестанно преследва хората и ги увлича към погубление. Но в същото това време, Бог, който познава бъдещето и краят на всичко, непрестанно напомня чрез Словото си, че сега е и часът на спасението.

 

 

ЕДИН  ПРИЗИВ

 

               Бог сам ни посочва спасението, осъществено чрез Неговия Син. Не Го ли пожертвува Той заради нас? Не стовари ли върху Му нашето общо безчестие? Исус Христос сам предложи себе си като откуп за всинца ни. „И го умиротвори чрез Него, с кръвта на кръста Му“ ( Колосяни 1:20). Това спасение, което Бог предлага, е за вас, за да избегнете бъдещия Му гняв, когато само повярвате в Еднородния Му Син, разпънат заради нашите прегрешения и възкресен зарадинашето оправдание.

               Ние не искаме да се плашим, защото не страхът от ада, а Божията любов ще ни въведе във вечния живот.

               Христос каза: „Аз съм пътят и истината и животът“

( Евангелие от Йоанна 14: 6).

         „Как ние ще избегнем, ако обърнем гръб на такова велико спасение“  ( Евреи 2:3).

 


 

 

Цитати  от  Библията  според  един  подобрен  превод

 

 

 

Това разпространение на библейска книжнина има като единствена цел да ви запознае с посланието, което Бог ви отправя чрез Словото си: Библията. Тя няма нищо общо със сектите, които се стремят да ви направят свои привърженици.