ГОСПОД  ИСУС

 ЩЕ  СЕ  ЗАВЪРНЕ  СКОРО


 

         Господ Исус Христос, Синът Божий, дойде за пръв път на земята като човек. Той живя в нашия свят; Той много изстрада в него; Той умря тук заради спасението на всички онези, които вярват в Него. Неговото възкресение, последвано от възнасянето Му на небето, където сега седи отдясно на Бога, постави началото на сегашния период на помилване, който трае вече 2000 години. Период, през който Светият Дух формира Божията Църква, обхващаща всички християни, всички действително вярващи, родените изново и обърнати към Господа Исуса Христа. Но този момент на милост е към своя край и ще приключи внезапно и небивало със

 

 

ЗАВРЪЩАНЕТО  НА  ИСУС  ХРИСТОС

 

         Библията го съобщава. И Исус бе го обещал на сподвижниците си : „Ще се завърна и ще ви взема при Мене за дабъдете и Вие дето съм и Аз“ ( Йоан 14 :3).

         Важно е да се знае как това извънредно събитие ще протече, кога то ще се случи, кого ще касае и най-сетне, какви последици може да има то още от сега в живота на всякой от нас.

 

 

КАК  ?

 

         Това смайващо събитие, което може всеки момент да стане реалност, вече ни е описано в Библията ето така:

         „Сам Господ, с повелителен вик, и придружен от глас на Арахангел и от тръба Божия, ще се спусне от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първи; после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати и отнесени върху облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така, винаги с Гспода ще сме“ (1 Солун. 4: 16, 17).

         Друг стих пък уточнява, че всичко това ще се случи за едно мигновение - т.е. така бързо, че ще е късно да уредим отношенията си с Бога. ( 1 Коринтяни 15 :52).

         Нека отбележим още, че сам Исус лично се завръща, не оставяйки другиму радостта от търсенето на близките си. А последните не очакват някакво чудо; те просто чакат едно Лице, което обичат, без още да са Го срещали.

 

 

КОГА  ?

 

         Никаква дата, никакъв срок не са ни посочени, с цел да бъде стимулирано  усърдието на християните, за да ги подтикне да очакват Господа всеки момент. Самият Той повтаря в „Откровенията“: „Идвам скоро…“ ( 3 :11; 22:7,12,20).

         Повече от 2000 години са изтекли от както това е било съобщено, но точно днес много признаци предвещават близостта на завръщането, и най-вече, моралното и религиозно западане на християнския свят, описано в глава 3 в 2 Тимотей: Егоизъм, гордост, неморалност, липса на благочестие.

 

 

ЗА   КОГО  ?

 

 

         Текстът, който циитирахме отговаря на този въпрос. В това масивно отправяне към Исус и към Славата, ще вземат участие живи и предварително възкресени мъртви. Но и едните  и другите ще са били вярващи. Господ Исус взема при себе си всички онези, които Му jlпринадлежат чрез вярата в неговата оневиняваща кръв.

         Там могат да се озоват мъже и жени без техните съпрузи, деца без родители и обратното. Лица, които са минавали за много религиозни, ще бъдат оставени върху земята, докато други, за които не сме и помисляли, ще заминат; такива, които са водили живот във вярност и мир с техния Господ. Господ, който познава своите, няма да допусне, трябва да сме сигурни в това, никаква грешка.

         По времето на тази среща върху облаците, християнинът безсъмнено ще се види със скъпи нему същества, с които е бил разделен за малко от смъртта. Но онова, което ще преизпълва най-вече сърцето му, това ще бъде Спасителят, когото той най-сетне ще може да съзерцава.

         Ще бъдете ли вие измежду онези, които ще бъдат издигнати до Господа ? Или измежду тези, които ще останат тук, на Земята, за да бъдат съдени ?

         Това е основният въпрос, който всеки трябва да си постави. Но перспективата за скорошното завръщане на Исус Христос трябва да има и практически последствия в живота на онези, които са сигурни, че ще бъдат издигнати, за да Го срещнат.

 

 

 

ПОСЛЕДСТВИЯТА  В  ЖИВОТА  НА  ХРИСТИЯНИНА

 

         Очакването на Господа отделя християнина от света, превръща го в чужденец на земята. Той трябва да бъде готов по всяко време за своето заминаване. Всичко, което върши, всичко, което изрича, трябва да може да бъде одобрено от Владетеля ни, когато Той се завърне, а това означава: съвестна работа, липса на дългове, добросъседство с околните… Тази надежда, следователно, има освежаващо въздействие: „всеки, който носи в себе си тази надежда в Него, очиства себе си, както е чист Той“. (1 Йоан 3:3).

 

 

         Очакването на Господа е утешително за християнина когато се случи някой от близките му да почине, за да се умиротвори в Исуса; то е  окуражително, когато той боледува, бива преследван или подлаган на всякакъв род изпитания.

         Очакването на Господа подтиква християнина да предупреди, преди да е станало късно, всички онези, които не са сигурни за своето спасение.

         Такава е целта на това предизвестие: да оповестим надеждата си в завръщането на Христос, да ви приканим заедно с нас да Го очаквате и вие като повярвате, че Той е нашият умрял по причина на греховете ни, Спасител.

 


 

Цитати  от  Библията  според  един  подобрен  превод

 

 

 

Това разпространение на библейска книжнина има като единствена цел да ви запознае с посланието, което Бог ви отправя чрез Словото си: Библията. Тя няма нищо общо със сектите, които се стремят да ви направят свои привърженици.