ТИ  НАКЪДЕ

 СИ  СЕ  УПЪТИЛ  ?


ТИ  НАКЪДЕ  СИ  СЕ  УПЪТИЛ ?

 

         „Откъде идваш и накъде отиваш ?“

         Битие 16:8

 

         „Който ходи в мрака, не знае къде отива “

         Йоан  12:35

 

         „Елате при мене ( казва Исус)… и аз ще ви успокоя“

         Матей 11:28

 

         Накъде си се упътил, читателю ?

         Отивам на работа, отивам да се забавлявам, отивам да пазарувам.

         Да, ти знаеш добре накъде да насочиш крачките си върху земята. Но не такъв е смисълът на въпроса ми. Към какво всъщност се стремиш ? Към какво е насочен животът ти ?

         Отговаряш ми: - „Не знам, а и малко ме е грижа; в момента и без това имам да решавам други проблеми“.

         Не знаеш! Не те е грижа! Нима не си даваш сметка, че всеки миг би могъл да бъдеш отнесен на едно съвсем различно място!

         Да, всички отиваме към смъртта, тъй като това е неминуемо.

         Разбира се, но от другата стана на смъртта какво се намира ?

         Нямам представа, но се надявам всичко да премине добре.

         Ти нищичко не знаеш, имаш си само някаква смътна надежда и допускаш в живота си пълна несигурност по отношение на един неизбежен факт ? Вечер заспиваш спокойно, необезпокояван от въпроса: „Къде ли ще се събудя ?“

         Накъде си се упътил ? Ще ти го кажа: ти отиваш към Бога, ти ще се срещнеш с Него.

         „След смъртта, страшният съд“

         Как ще се срещнеш със Светия Бог ? Той може да ти даде само две възможности: или небето, в близост до Него, или адът - далече от Него. Накъде отиваш Към небето, до Христос ? Или към ада, при Сатаната ?

 

КАК МОГА ДА УЗНАЯ ТОВА ?

 

         Евангелието те учи: към Бога води един едниствен път. Върху него можеш да го срещнеш като Отец и да възлезеш на небето. Исус Христос е този път. Той казва: „Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца освен чрез Мене“ ( Йоан 14:6).

         Скъпи читателю, накъде си се упътил ?

         И Бог сам също те приканва:

         „Виж, Аз днес ти предложих живот и добро, смърт и зло… Избери живота, за да живееш“.

         (Второзаконие 30: 15, 19)

 

 

НЯМА  ВРЕМЕ

 

         Често, тези които слушат Евангелието, се извиняват така: „Бързам; не мога да си губя времето в разговори върху религията и в четене на Библията“.

         За какво ви служи това време ?

         Е, добре знаете, работата, професията, семейството. Трябва да печеля пари, да издържам семейството си.

         Така е, но нищо ли по-добро не можете да предложите на близките си  ? Интересите на душата по- незначителни ли са от интересите на тялото  ? Сега животът до такава степен ли ви е погълнал, че сте забравили, че има и един друг  бъдещ живот, който от сега трябва да бъде уреден ? Всекидневната ви работа изцяло запълва ежедневието ви. Добре. Но вие все пак я прекъсвате, за да се нахраните и за да се наспите. Така позволявате на тялото и на разума да си отпочинат. Нима не искате да нахраните и душата си ? Що се отнася до вашето свободно време, до развелеченията, които си позволявате понякога, позволете ми да ви кажа, че всичко това е незначително в сравнение с всеобхватното чувство на радост, което изпълва сърцето от познанието на Исуса, на Божията любов, на християнската надежда.

         Освен това, помислили ли сте, че един ден щете-не щете, ще трябва да умрете. Ще бъдете ли в този момент  подготвени за срещата си с Бога ?

         Не желаете ли да го срещнете още сега ?

         От своя страна Евангелието ви казва:

         „Бог така обикна света, че му отдаде Своя Първороден Син, та всеки, който вярва в него, да не погине, а да има вечен живот“.

         (Йоан 3:16)

         „Елате и да отсъдим, казва Всевишният: Ако греховете ви са пурпурни, те пак ще станат снежно бели“.

         ( Исай 1:18)

         „Кръвта на Исуса Христа, Неговия Син, ни очистя от всеки грях“.

         ( 1 Йоан 1:7)

 

 


 

Цитати  от  Библията  според  един  подобрен  превод

 

 

Това разпространение на библейска книжнина има като единствена цел да ви запознае с посланието, което Бог ви отправя чрез Словото си: Библията. Тя няма нищо общо със сектите, които се стремят да ви направят свои привърженици.