ЩО Е

ИСТИНА?


 

 

„ КАКВО    ЗНАЧИ    СТИНА   ? “

 

         Пилат зададе този въпрос на Исус, но му обърна гръб, без да изчака отговора. Така той пропусна  удобния случай. Нека не  подражаваме на Пилат: познаването на истината е ключът към бъдещето. Но що е истина, питаме се ние, всред хора от нестройни гласове. Ето, някои се представят  за привърженици на Мохамед, на Буда, на Конфуций или на други модерни религии. А що се отнася до Христос пък, има и такива, които си позволяват да твърдят, че той бил само някакъв си човек. Допускат, че може би е бил модел за подражание, но не достатъчно голям все пак, за да може да заглуши критичния човешки разум.

         Но нека не се занимаваме повече с всички тези партизани на съмнението.

         Приемете като абсолютна истина изключителното послание на Библията, което твърди, че Исус Христос е Еднородният Син Божий. Бог, посредством Него само ни става близък и достъпен. И само посредством Него можем да съзерцаваме Божието морално съвършенство. От небето Той дойде при нас за да извърши изкупителното дело. Защото трябваше грешнициите като мене и като вас, заслужаващи вечното наказание, да бъдат спасени. Библията е писмото, което Бог ни изпраща, за да узнаем онова, което иначе е непостижимо за човека: Истината.

 

 

„ НИТО    ЕДНА   РЕЛИГИЯ “

 

         Исус Христос не е бил, както се твърди от някои, религиозен предводител. Библейското християнство съвсем не е една религия измежду други религии. Господ Исус е божественото разкритие на единствения, на живия Бог. Исус каза: „Който е видял Мене, е видял Отца ми“ (Йоан 14:9). Да, Бог иска да бъде баща на всички, които вярват в Сина Му.

         Успял ли е Мохамед да нахрани 5000 души само с пет хляба и две риби ? Буда възвръщал ли е зрението на слепци? Конфуций възкресявал ли е мъртавци ? Не, те само  са достигали края на живота си и после, като останалите простосмъртни, са били погребани.

         Само един успя да победи смъртта и да възкръсне: Исус Христос, Синът Божий, Разпънатият, Спасителят на света! Та нали е казал: „Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, и да умре, ще оживее“? (Йоан 11:25). Такова нещо Мохамед не е можел да твърди, и за негова чест, не го е правил.

         Христос каза на Пилат, който се готвеше да заповяда да го разпънат: „Затова дойдох на света: да засвидетелствам истината. Който е на страната на истината, слуша моя глас“ (Йоан 18:37).

 

„ ПОСЛУШАЙТЕ   Н   ДУШАТА  ВИ  ЩЕ  БЪДЕ  ЖИВА “  (Исай  55:3)

 

         Вие чувате ли този глас ? Исус така много би желал да дари и вас с истински мир, с вечна радост, с обиталище всред селенията на Отца, но затова вие трябва да се вслушате в Него  и за да Го чуете, е необходимо да Му повярвате ! Той не ви принуждава, но ви обяснява: „С вечна обич те обикнах, казва Исус, затова те приканвам с доброта“  (Иеремия 31:3). Това се отнася именно за вас, защото всички хора са еднакво обичани, тъй като Бог няма предпочитания и затова  Исус е изпратен да търси грешните, а не праведните (Мат. 9:13). Всички, които отиват при Него, биват приемани. Само онези, които избират мрака пред светлината, ще бъдат осъдени (Йоан 3:19).

         Не се бавете повече да направите вашия избор. „Ето, аз днес ти предложих живот и добро, смърт и зло и да Ме слушаш като обичаш Всевишния, твоя Бог, като вървиш по неговите пътища… избери живота за да живееш…“ (Второзаконие 30:15,16,19).

 

______________________________________________

 

 

         „Истина, истина ви казвам: който слуша словото Ми и вярва в Оногова, който ме е изпратил, има вечен живот и на съд не дохожда, а е минал от смъртта към живота“  (Йоан 5:24).

 

 

         „Как ще избегнем, ако не оценим такова велико спасение, което, бидейки отначало проповядвано от Господа, ни бе потвърдено впоследствие от онези, които го бяха чули от Него?“   (Евреи 2:3).

 

 

         „Под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим“   (Деяния 4:12).

 

 

         „Вкусете и ще видите колко благ е Всевишният! Блажен е онзи, който Нему се уповава“  (Псалом 33:9/34:8).

 


 

Цитати  от  Библията  според  един  подобрен  превод

 

 

 

Това разпространение на библейска книжнина има като единствена цел да ви запознае с посланието, което Бог ви отправя чрез Словото си: Библията. Тя няма нищо общо със сектите, които се стремят да ви направят свои привърженици.